fbpx

GOOGLE РЕКЛАМА

GOOGLE

СПОНСОРИРАНА РЕКЛАМА В GOOGLE

Реклама в най-голямата търсачка на света. Достигане до голям брой нови потребители, които търсят точно вас! Имате свободата да изберете точно по какви думи да ви откриват и до колко голяма аудитория искате да достигнете.

НАСТРОЙВАНЕ НА GOOGLE РЕКЛАМА
ТАРГЕТИРАНЕ НА АУДИТОРИЯ

Таргетирането на аудиторията е много важна стъпка от настройването на кампаниите. Ако не бъде таргетирана правилната аудитория няма да бъде успешна. Можем да таргетираме по множство признаци като:

 • Пол;
 • Възраст;
 • Местоположение;
 • Интереси и други;
ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Кампаниите в Google могат да бъдат настроени с различна цел:

 • Повишаване на позициите в Google търсачката;
 • Повишаване на продажбите;
 • Повишаване трафика на сайта;
 • Разпознаваемост на бизнеса;
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПОКАЗВАНЕ

Кампаниите могат да бъдат позиционирани на различни места и настроени да се показват в определени дни и/или часове.

Предлагаме настройване на три вида кампании:

 • Search кампания(визуализира се в Google търсачката);
 • Дисплейна реклама(визуализира се в различни приложения и сайтове);
 • Youtube реклама (визуализира се във видеа в Youtube);

 

РЕМАРКЕТИНГ

Ремаркетинг кампаниите са много полезни, чрез тях можем да таргетираме само потребители, които вече са проявили интерес към продуктите/услугите ти, но не са постъпили към действие от първия път. ПРИЛОЖИМА НАСТРОЙКА САМО ЗА ДИСПЛАЙНА РЕКЛАМА!

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизацията включва поддръжка и подсилване на рекламата след определено време от стартирането.

СТАТИСТИКА ОТ GOOGLE РЕКЛАМА
БРОЙ ДОСТИГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Това е броя потребители, на които се е показала рекламата.

БРОЙ АНГАЖИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Ангажираните потребители са броя от хора, които са кликнали на рекламата.

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

Чрез демографска статистика можем да проследим детайлно какво е съотношението, като брой потребители по пол, възраст и местоположение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ GOOGLE РЕКЛАМА
ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА САЙТА

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

ПОВИШЕН ТРАФИК КЪМ САЙТА

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

РЪСТ В ПРОДАЖБИТЕ

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА БИЗНЕСА

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

Разкажете ни повече за проекта ви!