fbpx

FACEBOOK РЕКЛАМА

FACEBOOK

СПОНСОРИРАНА РЕКЛАМА ВЪВ FACEBOOK

Създаване и поддръжка на Facebook реклама – изработване на рекламни постове, настройване на кампании, проследяване и оптимизиране на постигнатите резултати. Facebook рекламата е много добре таргетирана и целева, и е отлично средство за достигане до нови клиенти и пуполяризиране на бизнеси.

НАСТРОЙВАНЕ НА СПОНСОРИРАНА FACEBOOK РЕКЛАМА

ТАРГЕТИРАНЕ НА АУДИТОРИЯ

Таргетирането на аудиторията е много важна стъпка от настройването на кампаниите. Ако не бъде таргетирана правилната аудитория няма да бъде успешна. Можем да таргетираме по множство признаци като:

 • Пол;
 • Възраст;
 • Местоположение;
 • Интереси и други;
ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Кампаниите във facebook могат да бъдат настроени с различна цел:

 • Получаване на обаждания;
 • Получаване на съобщения;
 • Повишаване на харесванията в страницата;
 • Повишаване на трафика към сайта;
 • Повишаване на следванията в страницата и други;
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПОКАЗВАНЕ

Кампаниите могат да бъдат позиционирани на различни места като:

 • В Началото;
 • На стори;
 • В Messenger;
 • В Instagram и други;
РЕМАРКЕТИНГ

Ремаркетинг кампаниите са много полезни, чрез тях можем да таргетираме само потребители, които вече са проявили интерес към продуктите/услугите ти, но не са постъпили към действие от първия път.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизацията включва поддръжка и подсилване на рекламата след определено време от стартирането.

СТАТИСТИКА ОТ СПОНСОРИРАНА FACEBOOK РЕКЛАМА

БРОЙ ДОСТИГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Това е броя потребители, на които се е показала рекламата.

БРОЙ АНГАЖИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Ангажираните потребители са тези, които са пристъпили към някакво действе като:

 • Направили са обаждане;
 • Харесали са пост;
 • Харесали са страницата;
 • Последвали са страницата;
 • Харесали са пост;
 • Реагирали са и/или са коментирали пост;
ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

Чрез демографска статистика можем да проследим детайлно какво е съотношението, като брой потребители по пол, възраст и местоположение.

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ РЕКЛАМА ВЪВ FACEBOOK

РЪСТ В ПРОДАЖБИТЕ

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

ПОВИШЕН ТРАФИК КЪМ САЙТА

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

ПОВИШЕНИ ХАРЕСВАНИЯ

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА БИЗНЕСА

Спрямо различните цели на кампаниите се очакват съпътствашите с тях резултати.

Разкажете ни повече за проекта Ви!